Ophavsret og handelsbetingelser.

 • Billeder leveres digitalt
 • Når leverede billeder har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til fotografen. Bruges billeder på offentlig tilgængelig hjemmeside fremsendes link til siden med billedet.
 • Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser – ophavsretten tilhører fotografen.
 • Ændringer af billederne må kun ske med fotografens tilladelse.
 • Digital videreudnyttelse af billeder (for eksempel på Internettet) må kun ske efter aftale med fotografen.
 • Betaling sker bankoverførsel eller Mobile Pay.
 • Ved al offentliggørelse af billede skal der ved billedet anføres:  “Foto: Hamistolen Photography” eller “Foto: hamistolen.dk”.’
 • Ved udeladelse af fotografnavn beregnes et tillæg til aftalte billedpris på 100%.
 • Ved kommerciel brug af et billede påhviler det brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer. De leverede billeder er normalt ikke model- eller portrætfotos. Ved publicering af billeder, hvori en anden ophavsmands værk indgår, er brugeren selv ansvarlig for eventuelle økonomiske krav, der måtte blive rejst af denne.
 • Der er i betingelserne ikke forskel på sort/hvide eller farvebilleder.
 • Ved betaling senere end 7 dage fra fakturadato kan der beregnes 2% til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato. Ved rykker pålægges et gebyr på 100,- kr. inklusiv moms.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

 HAMISTOLEN v/ Frederik Dahl

Poul Gerness Vej 16 

7430 Ikast

Telefon: 51 96 46 55

Email: frederik@hamistolen.dk